» دل شکستن هنر نمی باشد؟؟!!!! :: ۱۳٩٥/٥/۳
» ساریمساخ!!!!! :: ۱۳٩٤/٥/٢٧
» خوشبختی یعنی ....، همینی که من دارم!!! :: ۱۳٩٤/۳/٢٦
» یه پست خاص واسه یه مخاطب خاص :: ۱۳٩۳/۱۱/٢۱
» سیبل (سیبل هاااا نه سیبیل) :: ۱۳٩۳/٧/٢٥
» ارتقا یافتیم!!! :: ۱۳٩۳/٤/۱۳
» رزیدنت داخلی ضربدر صفر!!! :: ۱۳٩۳/٢/٢
» دانشجوی پزشکی و قوانین جدید :: ۱۳٩٢/۱٢/٩
» اهلی شدیم!!!!! :: ۱۳٩٢/۱۱/٢٢
» زندگی یک رزیدنت سال یک :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» جی پی سابق، رزیدنت داخلی فعلی ولی همچنان یک دانشجوی پزشکی :: ۱۳٩٢/۸/٤
» شروعی تازه :: ۱۳٩٢/٥/٢۳
» قبول شدممممممممممم :: ۱۳٩٢/٤/٢۸
» خاله بازی در اورژانس!!! :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» تو فقط یادم باش :: ۱۳٩٢/٤/٤
» برگشتممممممممم :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» دانشجوی پزشکی خوشحال، برمی گردد!!! :: ۱۳٩٢/۳/٢٢
» و اینک خر درون!!! :: ۱۳٩٢/۳/٦
» یک شب مهتاب :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» روزمره های یک پزشک خانواده :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» خواهشی از سر دلتنگی :: ۱۳٩٢/٢/۱۸
» عید با تاخیر :: ۱۳٩٢/۱/۸
» !!!!! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۳
» چه میشه کرد؟!! :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» نوشته های یک دیوانه :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» حرف هایی برای نگفتن :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» اندر فواید تفاوت زبان ها :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» کلیبر نامه :: ۱۳٩۱/۱٠/٦
» بهترین یلدا :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» شیفت درد :: ۱۳٩۱/٩/۱٢
» اولین شب تنهایی :: ۱۳٩۱/٩/٦
» دیپورت شدیم!!!! :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» پیش به سوی مولان :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» صرفا جهت اطلاع!!!! :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» اینترن خسته به از جی پی بیکار :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» و سوگند خوردیم ... :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» و اما زندگی ... :: ۱۳٩۱/٤/٢٧
» بهداشت و آموزش بافتنی :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» من برگشتمممممممم :: ۱۳٩۱/٢/۱
» تل انبار شده های 4 ماهه :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» خسته تر از همیشه :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» مورنینگ رپورت و انفجار حنجره!!! :: ۱۳٩٠/٥/٤
» بالاخره مفیوض شدیم!!! :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» و دوباره کودکان :: ۱۳٩٠/٤/٧
» اورژانس در شب :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
» اورژانس شلوغ و اینترن خسته :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
» کاش می شد :: ۱۳٩٠/٢/۱٧
» واردات سوژه!!! :: ۱۳٩٠/٢/۱۳
» یه ماه اینترنی :: ۱۳٩٠/٢/۳
» سال جدید با یک آغاز جدید :: ۱۳٩٠/۱/٤
» اولین کشیک :: ۱۳٩٠/۱/۱
» دانشجوی پزشکی اینترن می شود! :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
» ادم مغزی!!!!! :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» اکسترنی که دیگه اکسترن نیست! :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» شمارش معکوس اکسترنی :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» I survived :: ۱۳۸٩/۱٠/۱
» میرزا بنویسی در بخش بهداشت :: ۱۳۸٩/٩/۳
» طرح شاد سازی اکسترن های خسته در کلاس های بعد از ظهر :: ۱۳۸٩/۸/٩
» سوغاتی بخش چشم :: ۱۳۸٩/۸/۱
» فریاد سکوت :: ۱۳۸٩/٧/٢۱
» باران پاییزی :: ۱۳۸٩/٧/۱۱
» هتل چشم!!!! :: ۱۳۸٩/٧/٤
» پنج سال پیش در چنین روزی... :: ۱۳۸٩/٦/۱۸
» ت مثل تعطیلاااااااااااااااات :: ۱۳۸٩/٦/۱٧
» روانپزشکی از نمای نزدیک :: ۱۳۸٩/٥/٢۳
» END of ENT :: ۱۳۸٩/٥/۱٦
» بازگشت به ششگلان :: ۱۳۸٩/٥/٧
» تولد با طعم ENT :: ۱۳۸٩/٤/٢٦
» یه روز مهم و یه کار مهمتر :: ۱۳۸٩/٤/٢۱
» دماغ جا می اندازیم... :: ۱۳۸٩/٤/٢٠
» و اینگونه کودکان به خاطره ها پیوست :: ۱۳۸٩/٤/۱٦
» دو روز تا اتمام کودکان :: ۱۳۸٩/٤/۱٢
» مزه تلخ پزشکی :: ۱۳۸٩/۳/۱٧
» کودکان در گذر ایام :: ۱۳۸٩/۳/۸
» اکسترن خوش شانس با آدرنال چروکیده :: ۱۳۸٩/٢/۱۱
» مورنینگ کودکان :: ۱۳۸٩/٢/٤
» بهار و کودکان :: ۱۳۸٩/۱/۱٧
» نرم نرمک می رسد اینک بهار :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۳
» منم جشن میخوام :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٦
» اندر احوالات جراحی :: ۱۳۸۸/۱٢/۱۳
» اکسترن جراح :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» چشم ها و نگاه ها :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
» بعد از مدت ها :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٢
» قر و قاطی :: ۱۳۸۸/٩/٢٠
» ارولوژی و یک ماه بیهودگی :: ۱۳۸۸/۸/۳٠
» و این بود ارتوپدی :: ۱۳۸۸/۸/٢
» یکی بود یکی نبود :: ۱۳۸۸/٧/٢٥
» مهر ماه و بخش ارتوپدی :: ۱۳۸۸/٧/٦
» تعطیلات تابستونی :: ۱۳۸۸/٦/۱٦
» پزشکی و ...... :: ۱۳۸۸/٥/۳٠
» و اما بخش عفونی :: ۱۳۸۸/٥/۱٧
» سلام تابستون :: ۱۳۸۸/٥/۱۱
» وای از دست این عفونی :: ۱۳۸۸/٥/٢
» عفونی + قلب = یک ماه پر از استرس :: ۱۳۸۸/٤/٢۳
» پایان رادیولوژی :: ۱۳۸۸/٤/۱٥
» آدم های کاغذی :: ۱۳۸۸/۳/۳۱
» دلم گرفته :: ۱۳۸۸/۳/۳٠
» و اما بخش جالب رادیولوژی :: ۱۳۸۸/۳/٢٠
» خداحافظ داخلی :: ۱۳۸۸/۳/۱۳
» اولین روز گوارش :: ۱۳۸۸/۳/٢
» بخش شیرین!!!!! ریه :: ۱۳۸۸/٢/٢۳
» از سر دلتنگی :: ۱۳۸۸/٢/۱٤
» فصل اول: آغاز :: ۱۳۸۸/٢/۱۳